Cach su dung login Hotmail Outlook và THUNDERBIRD login Email ko bi veri phone

CÁCH ĐĂNG NHẬP HOTMAIL VÀ CÁCH XÓA TRÊN THUNDERBIRD KHI EMAIL ĐÃ NHIỀU.

Hotmail,Outlook cũng giống Gmail tài khoản gắn hotmail ,gmail sẽ có độ Trusted hơn các loại mail ảo ,mail tạm thời khác. 

Xài ít thì login mail vào trang https://hotmail.com  ( https://login.live.com/ ) .Bấm skip(bỏ qua) khi bị đòi add mail khôi phục.

Nếu login Hotmail,Outlook nhiều số lượng lớn trên trình duyệt bằng link https://hotmail.com (https://login.live.com/) sẽ bị veri phone ,bắt add mail khôi phục,phát hiện truy cập bất thường...do trình duyệt không sạch,trùng ip,...

Vậy giải pháp là login bằng giao thức IMAP và phần mềm đây là THUNDERBIRD(hỗ trợ IMAP) để trơn tru hơn ,nhanh gọn hơn không bị veri phone ,lock mail ...

Link tải cài đặt phần mềm https://www.thunderbird.net/vi/

Link video hướng dẫn đăng nhập Email bằng THUNDERBIRD(IMAP) https://www.youtube.com/watch?v=fPUmQBtTjyw

Link video hướng dẫn cách xóa Email  https://www.youtube.com/watch?v=FUtYtj-db0Y

Link hướng dẫn login Pi bằng hotmail :https://youtu.be/SVe-buE1fZk

Link tải tool đọc email IMAP nhanh(của 1 bạn share): https://drive.google.com/file/d/1knTj3Fd8AwkE58WmTTQn5zkN4X645GtE/view?usp=share_link  pass unzip: Zxcv123123